Web sitemize hoşgeldiniz, 29 Mayıs 2024

Selahaddin Eyyubi kimdir Nerede Doğmuştur? Nerelidir?

Selahaddin Eyyubi, 8 Eylül 1138 tarihinde Tikrit’te doğmuş ve sırasıyla Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin sultanı olarak Eyyubi hanedanının ilk hükümdarı olmuştur. Babası Necmeddin Eyyub, Selçuklu emiri İmadeddin Zengi’nin sarayında görevliydi, annesi ise Selçuklu emiri Şihabeddin Mahmud ibn Tokuş el-Harimi’nin kız kardeşiydi. Salahaddin, Baalbek ve Şam’da büyüyerek çocukluğunda iyi bir din eğitimi aldı ve çeşitli konularda kendini geliştirdi.

Askeri kariyeri, Zengi’nin oğlu ve Ardılı Emir Nureddin‘in komutanlarından biri olarak başladı. Selahaddin, Kudüs’ün Latin kralı I. Amalricus ile Mısır’ın Fatımi halifesinin güçlü veziri Şavar arasında geçen mücadeleler sırasında dikkat çekti. Şirkuh’un ölümü ve Şavar’ın öldürülmesinin ardından Selahaddin, Suriye birliklerinin komutanlığına ve Mısır vezirliğine atanarak, 1169 yılında hem Suriye’de hem de Mısır’da güçlü bir konuma yükseldi.

Selahaddin, 1171 yılında Mısır’da Şii Fatımi halifeliğine son vererek Sünniliğe dönüş ilan etti. İnançlı bir lider olan Selahaddin Eyyübi, bu dönemde Mısır’ın tek yöneticisi oldu ve Sünnî mezhebini yaymaya başladı. 1174’ten 1186’ya kadar Suriye, Kuzey Mezopotamya, Filistin ve Mısır’daki Müslüman topraklarını birleştirme çabalarına girişti.

1187’de Hıttin Savaşı‘nda Kudüs’ü Haçlılardan geri alarak, kentte 88 yıl süren Frank işgaline son verdi. Selahaddin, düzensiz ordu kuvvetlerini birleştirip disiplin altına alıp askeri güç dengesini kendi lehine çevirdi. Kendisinden bahsedenler adaleti, cömertliği ve verdiği sözü tutma özellikleriyle tanırdı. Kudüs’ün düşmesiyle Haçlılar arasında III. Haçlı Seferi‘ni başlatma çağrıları yapıldı, ancak bu sefer uzun sürse de bir sonuç alınamadı.

Selahaddin, imar faaliyetleriyle de ilgilenerek Filistin, Mısır, Hicaz ve Yemen’de birçok medrese, zaviye, cami, köprü, kale inşa etti. Ayrıca, İslam dünyasının her tarafından gelen alimlere ve talebelere ev sahipliği yapıp kucak açarak bölgeyi bir ilim merkezi haline getirdi.

Selahaddin Eyyubi’nin ölümü üzerine, onun büyük oğlu el-Melikü’1-Efdal Ali, onun yerine geçti. Selahaddin Eyyubi, dünya tarihinde haklı bir şöhret kazanan ve İslam dünyasının en tanınmış kahramanlarından biri olarak anılmıştır.

“Kudüs’ü fethetmeden önce, Selahaddin Eyyubi’nin bir gün Haçlı esaretinden kurtaracağına dair birçok menkıbe anlatılmıştı. Kendisinin ‘Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki…’ sözü, Selahaddin’in kutsal şehri Haçlıların elinden kurtarmak için Eyyubiler devletini kurduktan sonra harekete geçtiği anlamına geliyor.”

Selahaddin Eyyubi’nin Hayatı

Selahaddin Eyyubi, Haçlı devletlerine karşı liderlik ettiği Müslüman askeri harekâtı sırasında önemli başarılar elde etti. 1191’de İngiliz Kralı I. Richard ile yaşanan Arsuf Muharebesi‘nde yenilmesine rağmen Ramla Antlaşması’nı yaparak Kudüs‘ü elde tutmaya devam etti.

1169’da Mısır’da Fâtımî halifesinin veziri olarak göreve başlayan Selahaddin, 1171’de Şii Fâtımî halifeliğini feshederek Mısır Sultanı oldu ve İslam hilâfetini Sünni Abbâsî halifeliğine bağladı. Hükümdarlığı sırasında Mısır, Suriye, Irak, Cezire, Hicaz, Yemen, Kuzey Afrika ve Nubia’yı kapsayan geniş bir toprak bölgesine hakim oldu.

1187’de Kudüs’ü fethederek Hristiyan egemenliğinden kurtaran Selahaddin, III. Haçlı Seferi’nde gösterdiği tarihi mücadele ile aynı anda Müslüman, Kürt, Arap ve Türk kültürlerine adını yazdırdı “Kudüs Fatihi” olarak anılan Selahaddin, Müslüman topluluklar arasında kahramanlık simgesi oldu ve Ortadoğu’da “Kürt kültürü ve tarihinin en ünlü Kürt’ü” olarak nitelendirildi.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz