Sonunda açıklandı

A’sgari Üc’ret Tespit Kom-isyonuyla toplantısından Evvel İş-çi ve iş-veren heyetleriyle makamında bir araya gelen Ai-le, Çalışma ve Sosyal Hizme-tler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyo-nlarca işçin-in beklediği 2020 as-gari fiy-at rakamını açıkladı.

takriben bir aydır süren Asg-ari Ücr‘et Tespit Komisyonu nihai karara vardı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-metler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asg-ari ücre-te ilişkin açıklamada yer alıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamalarından notlar;

A’sgari fiy-at tespit komisyonumuzun ton nihayet toplantısına hoşgeldiniz diyorum. Toplantımızın bütün çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. As-gari fiyat tespit çalışmaları beşer üyeyle temsil edildiği 15 üyeden oluşan Müstakil bir yarkurul tarafından yapılmaktadır. K-omisyonumuz ilk toplan-tısını 2 Aralık’ta Gene bu salonda yapmıştı.

Ben yarkurul çalışmalarına sundukları kıymetli katkılardan Ötürü Türk İ-ş’e T-İSK’e ve bütün halk temsilcilerimize teşekkür etmek isterim. Biz her daim çalışmalarımızı danışma yoluyla, bütün tarafların görüşlerini göz önünde bulundurarak yürütmeyi önemsiyoruz. Sosyal adalet-i pekiştirmeyi, işçile-rimizi ve işveren-leri beraber korumayı, kayıtlı istihd-amı artırarak çalışanlarımızın sosyal güvencesini sağlamayı, kaynaklarımızı da henüz faal kullanarak sürdürülebilir kalkınmayı Esas önceliğimiz olarak görmekteyiz.

2002 yılında kesin 184 lira-yı, 2019’da 2 bin 20 lira-ya yüksel-tmiş olduk. Reel olarak yü-zde 142 artı-k sağlamı-ştık. As’-gari fiyatı konuşurken bizim hükü-met olarak aldığımız her politi-kada herkese ulaşmayı da hedeflemekteyiz.

İŞ-TE 2020 A-SGARİ ÜCRE’T RAK-AMI

As-gari fiyatı belirlerken bu ücre-tin etkilemeyeceği bütün tutumsal dengeleri ve özdeş vakitte toplumun bütün kesimlerini düşünmemiz gerekmekte. Bu yıl de asg-ari fiyat tespit komisyonumuz kararını oy çokluğuyla almış bulunmakta. Asg-ari fiyat rakam-larını da izah etmek istiyorum. Asgari fi’yat brüt 2943 lira, kesin 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir.

Beklenen yıl sonu enflasy-on oranı yüzde 12 olarak ön görülmekteydi. Beklenen yıl sonu enflas-yon oranının üç puan artış sağlayarak, işçim-izi enfl’asyona ezdirmeye’ceğimizi sözümüzü tutmuş olduk. Şunu da belirtmek isterim.

KOMİ-SYON KARARI NASIL ALINIYOR?

As-gari fiyat, Kanun gereği 5’er İşçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asg-ari Ü’cret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işve-ren tarafını TİS-K, İşçi tarafını ise en Çok üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Hayırlı Olsun. Ücreti Nasıl Buldunuz?

“Sonunda açıklandı” için bir yorum

  1. 80-90 lı yıllarda %100-120 zam yapılıyordu Sonuç ne oluyordu.Altı ay geçmeden ücretler in alım gücü % 150 gidiyordu..En iyisi hiç bir şeye zam olmasın yeter.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir