Değişiyor

TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre Bakan Süleyman Soylu’nun yetkileri artırılacak. Buna göre Soylu, soruşturma başlatılan dernek ve dernek üyeleri üzerinde yaptırım uygulayarak kapatma kararı alabilecek.

45 milletvekilinin imzasıyla “Kitle i’mha sil’ahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifin içeriğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yetkileri de artırılmak isteniyor. Buna göre Soylu, soruşturma başlatılan dernek ve dernek üyeleri üzerinde yaptırım uygulayarak kapatma kararı alabilecek.

İçişleri Bakanı tarafından uzaklaştırılabilecek. Bu yeterli görülmez ise İçişleri Bakanı, derneği geçici olarak faaliyetten alıkoyabilecek, mahkemeye başvurabilecek. Bu durumda mahkeme 48 saat içinde karar verecek.

DERNEK VE VAKIFLARA DENETİM Teklifte, kitle i’mha si’lahları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı malvarlığı dondurma kararları için öneride bulunma dışında, özellikle yardım toplama ile ilgili izin mekanizmasını güçleştirecek, para c’ezalarını 200 bin TL’ye kadar yükseltecek, merkezi yurt dışında bulunan dernek ve vakıfların Türkiye’deki denetimi ile ilgili radikal değişiklikler de öngörülüyor.

6 AYRI YASADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR Meclis Başkanlığı’na sunulan toplam 43 maddeden oluşan 6 ayrı yasada değişiklik yapılması öngörülüyor. Torba yasa teklifinin gerekçesinde; kitle i’mha sil’ahlarının, nükleer, kimyasal ve biyolojik nitelik sağlayan sila’hlar olarak tanımlandığı, can ve mal kaybına neden olduğu ve çevre ve sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi.

ADLİ ARAÇLARIN ETKİN KULLANIMI AMAÇLANIYOR Düzenleme ile kitle i’mha sil’ahlarının yayılmasının ve finansmanının önlenmesi için etkili, caydırıcı ve orantılı adli ve idari yaptırımlar amaçlandığı kaydedildi. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve te’rörizmin finansmanı ile mücadele kabiliyetini artırmanın ve bu anlamda adli araçların etkin kullanılmasını sağlamanın amaçlandığı ifade edildi.

İZİNSİZ YARDIM TOPLAYANA 200 BİN TL’YE KADAR C’EZA Teklif ile yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşların denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yardım Toplama Kanunu’nda değişiklik yapılması öngörüldü. Denetim ile görevlendirilen makamlar, kamu kurum ve kuruluşlarından banka hesabı da dahil bilgi ve belge isteyebilecek. Teklif ile izinsiz yardım toplayanlara verilen para c’ezalarının da artırıldı. Mevcut kanunda en fazla 700 TL c’eza kesilirken, yeni teklif ile 5 binden 100 bin TL’ye, internet ortamından izinsiz yardım toplayanlara da 10 bin TL’den 200 bin TL’ye kadar idari para c’ezası kesilmesi öngörüldü.

YURT DIŞINA YARDIMA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU Teklif ile Dernekler Kanunu’nda da önemli değişiklik yapılması öngörülüyor. Mevcut kanuna göre derneklerin bildirimde bulunmak şartı ile yurt dışından yardım almasına ilişkin durum genişletildi. Dernekler artık yurt dışına yapacakları yardımlardan önce bildirim yapacak.

MALVARLIĞINI DONDURMA YETKİSİ Teklife eklenen düzenleme ile Cumhurbaşkanı teklifi ile kişi kuruluş ve organizasyonların malvarlığının dondurulması BM Güvenlik Konseyi’ne teklif edilebilecek. Teklifte, bu kapsamda “Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından kişi kuruluş ve organizasyonların Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinin kararları ile bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlar uyarınca malvarlığının dondurulmasına ilişkin oluşturulan listede eklenmesi ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması halinde listelerden çıkarılması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne teklif edilebilir, Cumhurbaşkanının teklifi Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bildirilir” ifadeleri yer aldı. ALLAH bakanımıza güç kuvvet versin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir