Kıyamet alameti gerekleşiyor

Dünyanın kuzey manyetik kutbu, Kanada’dan Sibirya’ya doğru hızla kayıyor. Manyetik kutup o kadar hızlı yer değiştiriyor ki, ABD Ulusal Jeo-Mekansal Zeka Ajansı (NGA) ve İngiltere Savunma Coğrafya Merkezi’nden (DGC) bilim insanları gezegenin manyetik alanını tanımlayan ve tüm modern navigasyon sistemlerinin çalışmasını sağlayan, Dünya Manyetik Modelini güncellemek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Dünya Manyetik Modelinin son güncellemesi 2015 yılında yapılmıştı ve bu güncellemenin 2020 yılına kadar sorunsuz kullanılması bekleniyordu, ancak manyetik alan son zamanlarda hızlı bir değişime geçti. Bu yüzden araştırmacılar güncellemeyi hemen yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Dünya’nın manyetik kutupları nedir?

Bu görünmez kuvvet, üzerinde durduğumuz zeminin yaklaşık 3 bin 200 kilometre altında bulunan çekirdekte olan biten hareketlilikten kaynaklanıyor.

Yaklaşık 5 bin 700 santigrat derece sıcaklıkta çoğunlukla sıvı ve demirden oluşan çekirdek, Ay’ın hacminin üçte ikisine yakın bir hacme sahip bulunuyor. Dünyanın manyetik alanını da burası oluşturuyor. Gezegenlerin ve özellikle dünyamızın manyetik alanlarının nasıl oluştuğu henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşmuş olmamakla beraber, bu konuda birçok varsayım ortaya atıldı. Bu varsayımların en güçlüsü ise, gezegenlerin dev birer dinamo gibi davranarak kendi manyetik alanlarını oluşturdukları yönünde kendisini gösteriyor.

Dünya’nın manyetik kutuplarının oluşumunu açıklayan kuram: Jeodinamo

Jeodinamo kuramına göre; sıvı demirin hareketi sonucu bir elektrik akımı oluşur ve bu akım manyetik alanların oluşumuna sebebiyet verir. Yüklü metal parçacıkların manyetik alanlardan geçmesiyle, devamlı ve döngüsel bir elektrik akımı ortaya çıkar. Çekirdekteki sıvı metalin daimi hareketine bağlı olarak bir miktar manyetik alan oluşur ve bu alan çekirdekte yeni akımlar oluşturur. Bu akımlar ise daha fazla manyetik alana sebep olarak geri beslemeli bir döngü ortaya çıkarır.

Bu döngü ise tıpkı mıknatısta bulunan manyetizma gibi davranır: İtici ve çekici güç.

Bu manyetizma Güney Kutbu yakınlarında Dünya’dan çıkar ve gezegeninin etrafını dolaşarak Kuzey Kutbu yakınlarından tekrar çekirdeğe döner. Coğrafik ve manyetik kutuplar birbirlerine yakın olsalar da aynı yerde değildir.

Manyetik kalkan görevi görüyor

Bizi Güneş’ten ve diğer yıldızlardan gelen zararlı ışınımdan koruyan en önemli kalkan, manyetik alandır. Manyetik alanın, gezegenin çevresinde oluşturduğu doğal kalkana manyetosfer deniyor. Tüm gezegenler için basit bir manyetosfer tanımı, “Bir gezegenin kendi manyetik alanının oluşturduğu, elektrik yüklü parçacıkları içeren katman” şeklinde yapılabilir. Manyetosferler, manyetik alanın yapısına bağlı olarak yaklaşık küresel biçimdedir.

Gezegenimizin manyetik kutbu çok hızlı kaymaya başladı

Manyetik alan tarafından oluşan kutupsallık, evrensel bir sabit değildir. Tarih boyunca kutuplar pek çok kez yer değiştirdi, kuzey ile güney tersine döndü. Kutuplar, yaklaşık 40 bin yıl önce böyle bir teşebbüste bulunup başarısız oldu. En son yaşanan tam dönüşüm, yaklaşık 780 bin yıl önce gerçekleşti.

Dünyamızın manyetik alanı binlerce hatta milyonlarca yıldır yaklaşık aynı yoğunlukta kalabilir, ancak tam olarak bilinmeyen nedenlerle zaman zaman zayıflar ve bu zayıflamanın ardından muhtemelen birkaç bin yılda yön değiştirir.

Dünyanın manyetik alanı son on yılda endişe verici oranlarda zayıflıyor ve bu da Dünya’nın manyetik kutbunun yer değiştirmesi üzerine etkileri konusunda yaygın bir endişe oluşturuyor.

Colorado Boulder Üniversitesi ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin (NOAA) Çevresel Bilgi Ulusal Merkezlerinde jeomanyetikçi olan Arnaud Chulliat, “Yer değiştirme arttıkça hata daha da çok artıyor.” diyor.

Kuzey Kutbu’ndan Sibirya’ya doğru kayıyor

2018 başlarında, NOAA ve Edinburgh’daki İngiliz Jeolojik Araştırmaları’ndan araştırmacıların, Dünya Manyetik Modeli’nin seyir hatalarının mümkün olabileceği noktaya kadar yanlış olduğunu ortaya çıkardı.

Güney Amerika’nın altındaki jeomanyetik kutup ve kuzey manyetik kutbunun hareketi daha da hızlandı. Kuzey manyetik kutbu yıllardır sürekli olarak Kuzey Kutbu’ndan Sibirya’ya doğru kayıyor. Bununla birlikte, son birkaç on yılda, yılda yaklaşık 15 ila 55 kilometre arasında bir hız kazandı.

Kutupların yer değiştirmesi dünyanın manyetik kalkanını zayıflatacak

Normal şartlarda Güneş’ten gelen malzeme Dünya’ya yaklaşık 16-18 saatte ulaşıyor ve manyetosferimiz tarafından manyetopoz olarak adlandırılan bir bölgede karşılanıyor. Dünya’nın manyetik alanı gelen malzemeyi etrafımızdan dolaşacak şekilde yönlendiriyor ve bizi koruyan bir kalkan gibi davranıyor. Ancak az bir miktar malzeme kutuplardan içeri girdikten sonra iyonosferde salınıyor. Kısaca savunma mekanizmamız bu şekilde işliyor. Kutupların terslenmesi de uzun bir sürede gerçekleştiği için Güneş’in etkisi doğrudan nüfuz etmiyor, koruyucu alan nedeniyle edemiyor.

Dünya’nın manyetik alanı gezegenimizi tehlikeli güneş ve kozmik ışınlardan dev bir kalkan gibi koruyor. Kutuplar değiştiğinde (veya değişim denemesi olduğunda) bu kalkan zayıflar. Bilim adamları bu aşamada manyetik alanın olağan gücünün onda birine kadar zayıflayabileceğini tahmin ediyor. Yer değiştirme denemesi esnasında manyetik kalkanımız yüzyıllar boyu tehlikeye girebilir ve bu süre boyunca uzaydan gelen radyasyonun gezegenimizin yüzeyine daha da yakınlaşmasına izin verebilir. Dünya’daki değişiklikler daha şimdiden Güney Atlantik’teki alanı zayıflattı. Bu dönemde radyasyona maruz kalan uydularda ise hafıza sorunları yaşanıyor.

Bu radyasyon henüz yüzeye erişmiş değil. Fakat bir noktada manyetik alan yeterince azaldığında, farklı bir hikaye karşımıza çıkabilir. Kozmik radyasyonun Dünya’yı nasıl etkilediği konusunda bu alanda uzman olan Boulder Üniversitesi ve Colorado Üniversitesi Atmosferik ve Uzay Fizik Laboratuvarı Direktörü Daniel Baker, gezegenin bir kısmının bu geri dönüşüm sırasında yaşanamaz hale gelmesinden korkuyor.

Güneş’te yaşanan bir patlama Kanada’yı elektriksiz bırakmıştı

Güneş’in aktif olduğu yıllardan birinde, 1989’da, Güneş patlamasının etkisi Kanada’da görülmüş ve Kanada’nın bütün elektrik sistemi çökmüştü.

Ne kadar kötü olabilir?

Bilim insanları daha önce kutup değiştirmeleri ile kitlesel yok oluşlar gibi felaketler arasında bir bağ kurmuyorlardı. Fakat günümüz dünyası, 780 bin yıl önce yaşanan son tam kutup değişiminden oldukça farklı bir çağa girdi.

Bugün üzerinde yaklaşık 7,6 milyar kişi yaşayan dünyanın atmosferi ve okyanus kimyası 1970’lerdekinin iki katı ölçüde değişiyor, gezegenin yaşam destek sistemi bozuluyor. Büyük şehirler, endüstriler ve yol şebekeleri kuruldu ve daha güvenli yaşam alanlarına erişim sağlandı. Ancak bunlar yapılırken bilinen tüm türlerin üçte biri yok olma yönüne itildi ve daha birçok habitat tehlikeye atıldı. Bu yıkıma bir de kozmik ve ultraviyole ışınım eklendiğinde, dünya üzerinde oluşacak yıkıcı tablo gözler önüne serilmiş oldu.

Manyetik alan korumasının azalmasıyla uydular ve elektrik şebekeleri bozulabilir

Güneşten gelecek zararlı radyoaktif parçacıklar, insan yaşamının artık vazgeçilmez birer parçası olan ve sayısı gün geçtikçe artan uyduları bozabilir ya da bunlara kötü şekilde zarar verebilir. Manyetik alan korumasının azalmasıyla uydularda meydana gelen hasarlar, elektrik şebekelerini kontrol eden uydu zamanlama sistemlerini etkileyebilir.

Elektrik şebekeleri çalışmadığı zaman, cep telefonlarını, ev aletlerini ve çok daha fazla şey kullanılabilir olmaktan çıkar. Bir anda kesilen elektrikler yüzünden, hastaneler yedek güç kaynakları bulmak için mücadele edebilir ve çok sayıda yaşam tehlikeye girebilir.

Bütün bunlara bağlı olarak GPS teknolojisi de tehlikeye girebilir ve bu durum, askerî operasyonlardan bireylerin yol bulma kabiliyetine kadar her şeyi etkileyebilir.

İçinde bulunulan “verilerin her şeyi yönettiği bir çağda” insanların iletişim kurma şeklinden gezinme alışkanlıklarına ve hükümetlerin işleme şekline kadar her şey, verileri gönderme ve depolama şeklinde yatıyor. Bu yüzden eğer uydular hasar görür veya işlevsiz hale gelirse, bilinen yaşam sonsuza kadar değişebilir.

“Güneş Batı’dan doğmadıkça kıyamet kopmaz”

Manyetik kutup noktalarının yüz binlerce yıl sonra tekrar yer değiştirme ihtimalinin hız kazanması, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in “Güneş batıdan doğmadıkça, Kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de fayda vermez.” hadisini hatırlattı.

Peygamberimiz (asm), “Ben insanlığın ikindi vaktinde geldim.” (İbn-i Kesir tefsiri, 12/6549) buyuruyor. Diğer bir hadisinde ise, “Benim ümmetimin ömrü 1 500 seneyi pek geçmeyecek.” [bk. el-Havi li’l-Fetavi, Suyuti, 2/248; Ruhul Beyan, Bursevi, (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, İlel, s, 89] buyurmuş.

Günün dörtte ya da beşte biri olan ikindiden akşama kadar ki vakti 1500 yıl kabul ettiğimizde, insanlığın ömrünün 6000 – 7500 yıl arasında olduğu ortaya çıkar.

Diğer bir meşhur hadis rivayetinde ise bu açıkça ortaya konmuştur:

“Âdem’den kıyamete kadar insanlığın ömrü yedi bin senedir.” (Kenzu’l-Ummal, h.no: 16459; Munavî, Feyzu’l-Kadir, III/547; h.no: 4278)

Görüldüğü gibi bu üç hadis birbirini teyit etmekte ve tamamlamaktadır. Muhbir-i Sadık olan Peygamberimizin (asm) ahir zamanla ilgili verdiği haberler bir bir çıkmaktadır.

Fotoğrafın hikayesi belli oldu

Çığ faciasının kurtarma çalışmaları sürerken AA muhabirinin çektiği fotoğraf Türkiye’nin gündemine oturdu. Fotoğrafın sahibi olan muhabir, Türkiye’yi ağlatan fotoğrafın hikayesini anlattı. AA muhabiri Özkan Bilgin, “Askerimizin hüngür hüngür ağladığını gördüm. Ağıt yakıyordu. Arkadaşının yeleğini eline almıştı. Kendi fotoğrafıma bakarak ağladım.” dedi.

Van’da 5 kişinin ö*ldüğü çığ felaketinde kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. H*ayatını kay*beden kişi sayısı 34’e yükselirken, kurtarma çalışmaları sırasında bir askerin çaresizce oturduğu görüntüler olayın acı boyutunu bir kez daha gösterdi. 8 jandarmanın ş*ehit olduğu faciada Mehmetçik, arkadaşlarının arkasından çaresizce baktı.

FOTOĞRAF GÜNDEME OTURDU

Van’daki çığ faciasına damga vuran fotoğraf AA muhabiri Özkan Bilgin tarafından çekildi. Çığ altında kalan arkadaşlarına bakan askerin fotoğrafı gören herkesi duygulandırdı. Özkan Bilgin fotoğrafın hikayesini canlı yayında anlattı.

PAYLAŞIM REKORU KIRDI

İki günde gerçekleşen iki çığ fa*ciasında aralarında asker ve korucuların da olduğu toplam 39 kişi hay*atını kayb*etti. Son çığ faciasıyla ilgili AA muhabiri Özkan Bilgin’in fotoğrafı sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı.

AA muhabiri Bilgin, canlı yayınında fotoğrafın hikayesini anlattı:

“Üç gündür bölgede sıkıntılı, üzücü ve stresli bir çalışma ortamı var. Zaman zaman çok a*cı o anlara şahit oluyoruz. Çığ düştükten sonra en yoğun çalışmaların olduğu anda bölgeden ayrılıyorduk. Elimizdeki fotoğrafları geçmemiz gerekiyordu. Geri döndüğümde askerimizin hüngür hüngür ağladığını gördüm. Ağıt yakıyordu. Arkadaşının yeleğini eline almıştı. Kendi fotoğrafıma bakarak ağladım. Benim için de üzücü bir fotoğraftı. Zaman zaman acı olaylara şahit olabiliyoruz. Bu da o anlardan birisiydi. Daha sonra o askeri bulup konuşmak istedim ama henüz başaramadım. Tüm askerlerimiz çok hüzünlüydü. Arkadaşlarının cansız bedenlerini kendi elleriyle çıkarıyorlardı.”


Ne beklediğinizi biliyorum dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyi Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Sözlerinin başında “Ukrayna bizim için dost olmanın ötesinde, stratejik bir ortaktır” diyen ve bu ülkeyi rakip olarak değil, ‘değerli bir ortak’ olarak gördüklerini belirtti.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI KONUSUNDA MUTABIK KALDIK

Ukrayna ile ilişkilerin güçlenmesine önem verdiklerini kaydeden Erdoğan, “İş dünyamıza ufuklar açacak kararlar aldık. Ukrayna ile ticaret hacmimiz her sene yükseliyor. Neyi beklediğinizi biliyorum. Serbest ticaret anlaşması konusunda sayın başkanla mutabık kaldık.

Ve ticaret bakanlarımız da kendi aralarında metnini adeta imzaladılar. Bu konuda kısa sürede iş dünyamıza müjdeyi vermek istiyoruz” diye konuştu. Erdoğan sözlerinin devamında Türk şirketlerinin Ukrayna’daki yatırımlarının 3.5 milyar doları aştığını ifade etti.

“Türkiye olarak uluslararası müteşebbisleri yabancı yatırımcı olarak görmüyoruz, küresel yatırımcı olarak görüyoruz” diyen Erdoğan, devamında şu bilgiyi verdi: Türkiye dünyanın 13. büyük ekonomisidir. İhracatımız 181 milyar dolara ulaştı. Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 20’den yüzde 70’e çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretine tören kıtasını “Slava Ukraine” (Şan olsun Ukrayna’ya) diye selamlaması Rus basınında büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti sırasında Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Kiev’de resmi törenle karşılanırken Erdoğan, tören kıtasını “Slava Ukraine!” (Şan olsun Ukrayna’ya) sözleriyle selamladı.

‘Rusya’ya mesaj verdi’ yorumları

Selamın, 2018 yılında dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından resmileştirildiği ve aynı zamanda Rusya karşıtı propagandalarda kullanıldığına dikkat çekilerek, selamın Rusya’ya mesaj anlamına geldiği yorumları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği selam Rus basınında büyük yankı uyandırdı.

Zamanlamaya dikkat çekildi

Rus basınında yer alan haberlerde, Erdoğan’ın selamının yanı sıra Suriye’de yaşanan gerginlikler üzerine Ukrayna’yı ziyaret etmesi ve Kırım Tatarlarının durumu ile ilgili değerlendirmede bulunmasına tepki gösterildi.

Helal sana güzel insan

Gamze Özçelik, Göztepe’deki evini 400 bin TL’ye sattı. Gelen bu parayla Afrika’da su kuyuları açtırarak, her kuyuya da bir şehidin adını verdi.

Yaptığı hayır yardımlarıyla adından sıkça söz ettiren eski manken Gamze Özçelik, hayır işlerine bir yenisini daha ekledi. Göztepede bulunan evini 400 bin TL’ye sattığı iddia edilen Özçelik, Afrika’ya onlarca suyusu açtırıp, her birine bir şehidimiziin adını verdi.

Kurduğu yardım derneğiyle sadece Türkiye değil, dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Gamze Özçelik, İdlib yardım kamplarındaki çocuklarla buluştu. O anları sosyal medyada paylaşan oyuncu takdir topladı.

Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanı altındaki İdlib’deki insanlık dramına sessiz kalmayarak harekete geçen Türkiye’deki yardım kuruluşları, bölgede barınma, giyecek ve gıda yardımlarına hız verdi. Oyunculuğu bıraktıktan sonra, Umuda Koşanlar Derneği’ni kurarak dünyanın dört bir yanındaki çocukların yüzünü güldürmek için mücadele eden Özçelik de İdlib’deki yardım kamplarına gitti.

GIDA VE BATTANİYE YARDIMI YAPTI
Özçelik, bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadır kentlere yerleşen İdlibliler için yatak, gıda malzemesi, çadır ve battaniye yardımı yaptı. Çocuklarla buluştuğu anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşan eski oyuncu “Ah şu buluşmalar, ah şu gülüşler yok mu? Tüm yorgunluğa, tüm zorluğa değer” şeklinde not düştü. Takipçileri “Rabbim yürüdüğünüz bu güzel yoldan ayırmasın. Hep böyle görelim, umut olun sadece oradaki çocuklara değil hepimize, tüm insanlığa umut olun” şeklinde yorumlar yaptı.

Meleklere küfretti

Kocaeli’nin kayak merkezi Karatepe’de düzenlenen festivalde sahne alan İrem Derici’nin söylediği sözler tepki çekti. Görüntüler sonrası açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyonlarında Derici’ye yer vermeme kararı aldığını bildirdi. Ünlü şarkıcıdan konuyla ilgili açıklama geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin 18 Ocak akşamı ortaklaşa düzenlediği KarFest’te sahne alan İrem Derici, sahnede söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gördü.

Sahnede “Kalbimin tek sahibine” şarkısını seslendirdiği sırada şarkının meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı kelimeler kullanan Derici’nin görüntüleri sosyal medyada yayılınca yoğun eleştiri aldı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından birçok sayfa Derici’yi eleştirirken konuyla ilgili Kocaeli Büyüşehir Belediyesi de açıklama yaptı.

Görüntüler sonrasında bundan sonraki organizasyonlarında İrem Derici’ye yer vermeme kararı alındığı belirtilen Büyükşehir açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Geniş katılımlı festival başarıyla tamamlanmış, organizasyonu düzenleyen belediyelerimizden kaynaklanan olumsuz hiçbir olay yaşanmamıştır. Organizasyonda sahne alan sanatçılardan biri olan İrem Derici’nin konser sırasında doğaçlama olarak yaptığı konuşmalar, kamuoyu ve belediyemiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. İrem Derici’nin sarf ettiği sözler sadece kendisini bağlamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak; halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayıcı şekildeki bu sözlerden dolayı şarkıcı İrem Derici’yi şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra düzenleyeceğimiz hiçbir organizasyonda kendisine yer verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

İrem Derici konuyla ilgili olarak Instagram hesabından açıklama yaptı:

Bahsi geçen melekler o melekler değil. Melek benim vokalistim. Ve o gün bizi çok zor durumda bıraktı. Konsere başka bir yerden geliyordu… Ve uçağı kaçırdığı için konserde bulunamadı. Allah’tan imdadıma yetişen biri oldu. Arada sırada ağzından küfür kaçıran bir kadınım…

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Kış Festivali’nde sahneye çıktı. Yıldızının parlamasında büyük etkisi olan Kalbimin Tek Sahibine isimli şarkıyı söylerken orkestrasını susturan Derici, sinkaflı bir söz söyledi. Belediyenin kendisini kınaması üzerine konuşan Derici, yanlış anlaşıldığını söyledi.

SAHNEDE KÜFÜR ETTİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin 18 Ocak akşamı ortaklaşa düzenlediği KarFest’te sahne alan İrem Derici, sahnede söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gördü. Sahnede “Kalbimin tek sahibine” şarkısını seslendirdiği sırada şarkının meleklerle ilgili bölümünde “Burada olamayan melekler benim g.tümü yesin” dedi. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından birçok sayfa Derici’yi eleştirirken konuyla ilgili Kocaeli Büyüşehir Belediyesi de açıklama yaptı.

Bu gerçek mi

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun baldızı Ceren Kaya skandal bir paylaşımda bulunduğu belirlendi. Dilek İmamoğlu’nun kız kardeşi Ceren Kaya, ablasının da bulunduğu fotoğrafı “Deprem olmuş bize ne yazısı” ifadeleriyle paylaşması tepkilere neden oldu.

Haber365’in haberine göre, sosyal medyaya düşen Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun da bulunduğu bir fotoğraf tepkilere neden oldu.

“Deprem olmuş bize ne yazısı” ifadelerinin yer aldığı fotoğrafın Dilek İmamoğlu’nun kız kardeşi Ceren Kaya’nın paylaştığı görüldü. Aynı fotoğrafın alt tarafında ise “Çaktırmıyoruzdur” ifadeleri dikkat çekti.

Akşam saatlerinde sosyal medyaya düşen bir fotoğraf yine tartışma çıkardı. Dilek İmamoğlu ve kız kardeşlerinin yer aldığı ve Dilek Hanım’ın kız kardeşi Ceren Kaya’nın paylaştığı iddia edilen fotoğrafta “Deprem olmuş bize ne yazısı” dikkat çekti. Fotoğraf tepkilere neden oldu.

Paylaşımın ardından tepkiler ve uyarılar üzerine Ceren Kaya’nın instagram hesabının gizli moduna alındığı ve profil resminin silindiği iddia edildi.
Ekrem İmamoğlu’nun Elazığ ziyareti sonrası Palandöken’de tatile gitmesi tepkilere neden olmuştu.

Dilek Hanım’ın da içinde yer aldığı fotoğraf tepkileri daha da arttırdı. Fakat fotoğrafın montaj olma ihtimali üzerinde duruluyor. İmamoğlu ailesinden son fotoğrafa ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Cevabı verildi

Elazığ’daki son durumla ilgili basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisinden toplanan yardımların depre mzeler için kullanılmasını isteyen Acun Ilıcalı’ya cevap niteliğinde sözler söyledi.

Soylu, “”Bütün milletimiz rahat olsun. Buraya gelen bütün yardımlar ve bağışlar itinayla, hakkaniyet ölçüsü içerisinde dağıtılmaktadır. Yani geçmiş alışkanlıklardan kalan “Acaba ne olacak” sorusu Elazığ ve Malatya üzerinde speküle edilmesi bizi üzer.” dedi.

Soylu’dan Acun’a cevap niteliğinde sözler!
Elazığ’daki son durumla ilgili basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisinden toplanan yardımların dep remzeler için kullanılmasını isteyen Acun Ilıcalı’ya cevap niteliğinde sözler söyledi. Soylu, “”Bütün milletimiz rahat olsun.

Buraya gelen bütün yardımlar ve bağışlar itinayla, hakkaniyet ölçüsü içerisinde dağıtılmaktadır. Yani geçmiş alışkanlıklardan kalan “Acaba ne olacak” sorusu Elazığ ve Malatya üzerinde speküle edilmesi bizi üzer.” dedi

ACUN AÇIKLAMA YAPTI

Pazartesi günü, 6.8’lik Elazığ depre minin ardından düzenlediği yardım kampanyası ile 73 milyon TL gibi çok ciddi bir para toplayan Acun Ilıcalı, o gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bir ricada bulunmuş ve toplanan paraların sadece de premzedeler için kullanılmasını istemişti. Ilıcalı, yaptığı açıklamayla Soylu ile yaptığı konuşmaya, başka anlamlar yüklendiğini belirtti…

Acun Ilıcalı, Elazığ dep remi nedeniyle z arar gören vatandaşlar için pazartesi günü bir yardım kampanyası düzenlemiş ve gecede tam olarak 73 milyon TL toplanmıştı. Programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de canlı telefon bağlantısı yapan Ilıcalı, Bakan Soylu’ya “Sizden bir ricam var. Kampanyadaki önemli miktarı ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama dep remzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz” demişti.

Ilıcalı’nın bu sözleri gündeme damgasını vurdu. Hatta toplanan 73 milyon TL’den daha çok konuşuldu. Bu konuşmalar üzerine ise Acun Ilıcalı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve konuşulanları şaşkınlıkla karşıladığını yazdı. Ilıcalı “Pazar akşamı ülkece çok anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Böyle anlamlı bir gecede paylaşılan bu kadar güzellik varken, yayınımıza bağlanan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız konuşmamıza başka anlamlar yüklenmesini şaşkınlıkla karşılıyorum” dedi…

Bursa’da deprem oldu

Bursa’da kısa süreli paniğe neden olan bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü önce 3 olarak açıkladı, ardından 2,8 şeklinde güncelledi.

AFAD depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.

Merkez üssü Nilüfer olan depremin korkusu sosyal medya da yansıdı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kırkağaç’ta meydana gelen deprem sonrası yaptığı açıklamada “Eğer yeni bir deprem beklentisi olursa, bunun Sındırgı dolayında olması beni şaşırtmaz. Sındırgı’da son olan büyük deprem 1969’da M6,1’dir. Buradaki toplam gerginliğin ancak M6’dan büyük bir depremle boşalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır” uyarısında bulundu.

Uzmanlardan Marmaris açıklarındaki depreme dair açıklama: Sarı faya dikkat
Manisa’nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen depremi değerlendirirken “Akhisar-Manisa arasındaki gerginlik M5,4’lük depremle boşalmadı. Daha başka depremler olabilir” uyarısı yapan deprem uzmanı, jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu kez Balıkesir’in Sındırgı ilçesi için uyarıda bulundu.

Ercan bölgede 6 şiddetinde deprem beklendiğini söyledi.

Bu gün saat 14.26’da Kırkağaç’ta meydana gelen depremi değerlendiren Prof. Dr. Ercan, şu ifadeleri kullandı:

* 7 ile 9 km derinde granit katmanı içinde olan M4,8-M5,1 ilk deprem yaklaşık 4 km lik bir kırık oluşturmuştur. Kırık düzlemi çalışmalarına göre sağ doğrultu atımlı bir kırık işlemiştir. Bu bölgede kırıklar küçük olduğundan büyük depremler üreterek bir vuruşta gerginliği boşaltamamaktadır.

* Depremler ile depremcikler Akhisar’ın kuzeyinde, Balıkesir yolu boyunca uzanan iki ana kollu kırıklar boyunca birbirleriyle birleşir biçimde oluşmaktadır. Son depremle birlikte, kırılma Balıkesir-Sındırgı dolayında Simav kırığıyla kesim yerine ulaşmıştır.

SINDIRGI’YA DİKKAT ÇEKTİ

Deprem uzmanı, jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yeni depremi Sındırgı bölgesinde beklediğini belirterek, “Sındırgı, Türkçe bir sözcük olup, ‘çok kırıklı yer’ demektir. Eğer yeni bir deprem beklentisi olursa, bunun Sındırgı dolayında olması beni şaşırtmaz. Sındırgı’da 1969’da meydana gelen büyük deprem M6,1’dir. Buradaki toplam gerginliği ancak M6’dan büyük bir depremle boşalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır” uyarısında bulundu.

Kim dost kim düş-man belli oldu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elazığ’da meydana gelen depremle ilgili “geçmiş olsun” mesajı yayımladı.Miçotakis, depremin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Türkiye’yi v uran yıkı cı depremin ardından Başkan Erdoğan ve Türk halkı ile canıgönülden dayanışma içindeyiz. Arama ve kurtarma ekiplerimiz yardım etmeye hazır.” ifadelerini kullandı.

‘DOST DÜŞMAN BELLİ OLDU !’

KOSOVA Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde can kay*bının olmaması temennisinde bulunarak, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu etiketleyen Pacolli, Elazığ’da meydana gelen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Pacolli, “Can kay*bının olmamasını umuyor ve dua ediyoruz. Bu anlarda Türk dostlarımızın yanındayız. Kosova Güvenlik Güçleri, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazırdır.” ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı. Tatar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Elazığ’da meydana gelen deprem ve depremde ha yatını kaybedenler nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu belirtti.

Başbakan Tatar, “Şahsım, halkımız ve hükümetim adına tüm Türkiye’ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, öle nlere Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, “Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve bazı illerden de hissedilen 6,8 şiddetindeki depremden etkilenen tüm ana vatan Türkiye vatandaşlarına geçmiş olsun. Hayatını kaydedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Depremde yaşanan can ka*yıpları nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade eden Boşnak lider, mesajında şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenizde meydana gelen trajik deprem haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimi ifade etmek istiyorum. Dualarımızla Türk halkının yanındayız. Size, Türk halkına ve özellikle depremde yaşamlarını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum.”

ARNAVUTLUK Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk halkının yanında olduklarını bildirdi. Rama, sosyal medya hesabı Twitter’dan Türkiye’deki depremle ilgili yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da etiketledi.

Dost ülke Türkiye’de ağır bir depremden kaynaklanan korkunç bir felaket meydana geldiğini belirten Rama, söz konusu depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlattı. Paylaşımında Rama, “Türk halkının yanındayız. Allah’tan, ülke yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu trajediyle başa çıkmak için güç vermesini dua ediyorum.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle dayanışma mesajları yayımladı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, depreme ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Düşüncelerimiz Türk halkı, kurbanların aileleri, yaralılar ve zarar görenler ile. Yakından takip ediyoruz. Türk halkı ile tam dayanışma içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Twitter hesabındaki paylaşımda, Türkiye’nin doğusundan “endişe verici” haber aldıklarını belirterek, “Can ka*yıp*larından dolayı üzgünüm ve umarım sayı artmaz. Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC) durumu yakından izliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Türkiye’de temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ise Twitter hesabından, “Az önce Türkiye’den döndüm ve depremi öğrendim. (Depremden) etkilenen aileler ve kentlerle tam dayanışma ve sempati içerisindeyim. İlgili kurumlara başarılar diliyorum.” sözleriyle dayanışma mesajı verdi. Amor, paylaşımında Türkiye ziyareti kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile daha yeni bir araya geldiğini de vurguladı.

LETONYA Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Rinkevics, arama ve kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanması temennisinde de bulundu. MALEZYA alezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, yayımladığı açıklamasında depremden ötürü derin üzüntülerini belirterek, “Malezya halkı, bu zor zamanında Türkiye halkının yanındadır ve her türlü yardımı yapmaya hazırdır.” ifadesini kullandı. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Wan Azizah, “Dualarımız yaralılar ve kurban yakınları içindir.” açıklamasında bulundu.

İRAN İran’ın resmi haber ajansı Tasnim’in geçtiği habere göre, İran Sağlık Bakanı Said Namaki, Türkiye’nin ihtiyaç duyması halinde ekiplerin Elazığ depremi sonrasında Türkiye’ye gönderilmesi için hazır ve teyakkuzda bekletildiğini ifade etti.

KANADA Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya platformu Twitter’dan yaptığı taziye paylaşımında, “Türkiye’den yıkıcı haberler geldiğini” belirterek, “Kalplerimiz bugünkü depremde yaralanan veya sevdiklerini kaybeden herkesle beraber. Sizler bu gece dualarımızdasınız.” ifadelerini kullandı. Diğer yandan Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras da Justin Trudeau’nun paylaşımına aynı platformdaki hesabından teşekkür etti. Uras paylaşımında, “Sayın Başbakan, verdiğiniz destek için vatandaşlarımız adına teşekkür ederim.” dedi.

PAKİSTAN Pakistan Başbakanı Imran Khan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki depremden yüzlerce sivilin etkilendiğini haber almak çok üzücü. Dualarımız Türk kardeşlerimiz ve Türk hükümeti ile birlikte. Bu sıkıntılı durumda Pakistan yanlarında ve ihtiyaç duydukları her türlü yardımı yapmaya hazır” ifadelerini kullandı.

Cübbeli Hoca’dan deprem çağrıdı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından bir açıklama yaptı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Elazığ’da meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, deprem ilişkin yaptığı paylaşımda “Allâh-ü Te’âlâ, el-Azîz depreminde hayâtını kaybeden kardeşlerimize rahmeti ile muâmele eylesin, seyyiâtlarını mahv eylesin, âilelerine sabr-ı cemîl ihsân eylesin. Şu anda enkaz altında bulunan tüm vatandaşlarımıza en kısa zamanda ulaşılıp kurtarılmalarını müyesser eylesin. Bu hususta gayret gösteren kardeşlerimizi muvaffak eylesin. Bütün kardeşlerimiz, enkaz altında kalanların kurtarılması için Fâtiha ve Âyete’l-Kürsî okuyarak duâ edelim” dedi.,

Çağrıda bulundu
Ahmet Hoca, Kızılay’ın yardım talebine katılmak gerektiğini vurgulayarak “DEPREM yazarak 2868’e SMS göndererek KIZILAY’ın yardım talebine icâbet edelim. Bu mesajı herkese duyuralım ve duyarlı olalım. Allah hayırlarınızı kabûl eylesin” ifadelerini kullandı.